Adım Adım Kişilik Bozukluğu


Kişilik Bozukluğu Tam Olarak Nedir?

Kişilik bozukluğunu ele alacak olursak; kişinin çevreyle olan uyumunu, günlük hayatında takındığı davranışları bozan, toplumda uyulması gereken kurallara uymamasını sağlayan bedensel ruhsal ve düşünsel bir bozukluk olduğunu söyleyebiliriz.

Kişilik Bozuklukları Nelerdir, Kaç Çeşide Ayrılır?

Kişilik bozukluklarını birçok farklı başlık altında inceleyebiliriz.

-Borderline Kişilik Bozukluğu; Sınır kişilik bozukluğu olarak da adlandırılan ve daha çok kadınlarda görülen bu kişilik bozukluğu türünde duygu durumunda sık değişkenlik, terk edilmeye karşı aşırı hassasiyet görülür. Toplumun %2’sinde görülen bu rahatsızlıkta bireyler arasında tutarsız ilişkiler kurma, aşırı öfke nöbetleri de rahatsızlığın belirtileri arasındadır. Psikoterapi yöntemi ile tedavi uygulanır.

-Paranoid Kişilik Bozukluğu; Paranoid kişilik bozukluğuna sahip olan kişi, ciddi bir güven problemi ile karşı karşıyadır. Sürekli karşısındaki insanların sadakatini ve güvenini sorgulayan kişi, yaşadıkları durumları da ince eleyip sık dokur. Sürekli birilerinin açığını yakalama peşinde olan birey aynı zamanda da eleştiriye tamamen kapalıdır.

-Şizoid Kişilik Bozukluğu; Kişilik bozuklukları arasından Şizoid kişilik bozukluğuna sahip olan kişi dış dünya ile iletişimini neredeyse sıfıra indirir. Kişiler arası ilişki ve bağlantı kuramayan birey, yalnızlığı ve izole bir hayatı tercih eder. Toplumda %7 oranında rastlanan bu rahatsızlık daha çok erkeklerde görülür. Duygusal kopuklukların baş gösterdiği ve şizofreni ile paralel ilerleyen şizoid kişilik bozukluğu tedavisinde ilaç ve psikoterapi yöntemi uygulanır.

-Antisosyal Kişilik Bozukluğu; Sosyal norm ve değerlerin dışında hareket eden bu kişiler başka insanların haklarını hiçe sayar ve onlara zarar verme eğiliminde bulunurlar. Sürekli yalan söyleyen, suç işleyen ve tamamen olumsuz davranışlar sergileyen birey toplum içinde ve özel hayatında sorumluluk almaktan kaçar. İlerideki aşamalarda madde bağımlılığına kadar giden antisosyal kişilik bozukluğu için psikoterapi ve ilaç tedavisi uygulanır.

-Çekingen Kişilik Bozukluğu; Özellikle çocuk yaşta anne baba ve diğer büyükler tarafından ağır bir eleştiriye maruz kalan kişilerde gözüken bir kişilik bozuklukları çeşididir. Toplumda %1 oranında görülen, eleştiriye karşı aşırı hassasiyet, kendine güvensizlik, kendini değersiz hissetme gibi belirtileri olan hastalığın için daha çok grup tedavisi uygulanır.

Nasıl Bir Kişilik Bozukluğu Tedavisi Uygulanır?

Kişilik bozuklukları rahatsızlığına sahip olan kişiye Madalyon Klinik tarafından uygulanan kişilik testleri ile hangi türde kişilik bozukluğu olduğu saptanır. Yapılmış olan kişilik bozuklukları testi sonucunda göre kişi için en uygun olan tedavi şekli uygulanır. Madalyon Psikiyatri Merkezi genç ve deneyimli uzman kadrosu ile kişilik bozuklukları tedavi sürecinde başarılı sonuçlar almaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir